Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Birger N. Haug butikk

ISO 14001- og ISO 9001-sertifisert

Hos Birger N. Haug tar vi kvalitets- og miljøarbeidet på alvor. Vi mener kontinuerlig forbedringsarbeid styrker våre prestasjoner til fordel for våre kunder, våre ansatte og miljøet rundt oss. Birger N. Haug har vært sertifisert i ISO standarden for kvalitetsledelse siden 1995 og miljøledelse siden 2013.

Miljøledelse (ISO 14001)

Ved å redusere negativ miljøpåvirkning og etablere en bærekraftig organisasjonsmodell, ønsker vi å bidra for å spare miljøet for fremtidige generasjoner. Standarden bidrar til økt forståelse og høyt fokus på å opprettholde vår miljøprofil, både med tanke på lover og regler, men også med hensyn til våre kunder og leverandørers krav og forventninger.

Kvalitetsledelse (ISO 9001)

Hos Birger N. Haug er har vi sterkt fokus på fornøyde kunder og ansatte. Standarden bidrar til et aktivt arbeid for å møte våre kunders og ansattes krav og forventninger.

 

Godkjente sertifikater kan lastes ned her:

Sertifikat Birger N Haug 14001 2020

Sertifikat Birger N Haug 9001 2020

 

Logo ISO 9001 14001

Footer