Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Jobben som kunderådgiver i Birger N. Haug

Jobben som kunderådgiver i Birger N. Haug
Petter startet som biloppretterlærling i Birger N. Haug i 2007. Etter endt læretid og bestått fagprøve fikk han fast jobb ved skadeavdelingen. Etter ti år som biloppretter og gjennomført mesterbrev i bilfag har han nå gått inn i stillingen som kunderådgiver. Petter er også ansattes representant i styret i Birger N. Haug.

Om jobben som kunderådgiver

«Jeg har stor interesse for mennesker og deres ulikheter. Å være god på å lese mennesker som har vært i ulike situasjoner, for eksempel en bilulykke, kommer svært godt med i jobben min som kunderådgiver på skadeavdelingen . Kunder kan være veldig preget av hendelsen når de kommer til oss med en skadet bil. Da er det viktig å gi kunden visshet om at bilen deres er i trygge hender hos Birger N. Haug. Å få til det gir meg virkelig motivasjon».

«Min kombinasjon av praktisk og teoretisk bakgrunn gjør at jeg er godt rustet til å løse kundens utfordringer på en god måte».

Om å jobbe i Birger N. Haug

Det er et høyt tempo i Birger N. Haug. Vi spiller alle på samme lag hvor hver og en av oss fyller en tydelig rolle. Vi er avhengige av hverandre for å gjøre en god jobb og jeg føler jeg er en viktig brikke for å nå målene våre. Når vi gjør det kjenner jeg virkelig på «BNH-følelsen», hvor kvalitet og omtanke preger hverdagen og de beslutningene som tas. Arbeidsmiljøet her er veldig bra!

 

Kunne du tenke deg å jobbe i Birger N. Haug? Følg med på ledige stillinger her.

Du kan også sende en åpen søknad til jobb@bnh.no

Footer