Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Jobben som oppretter på småskade

Slik er jobben på Småskade-avdelingen i Birger N. Haug
Øystein startet som biloppretterlærling i Birger N. Haug i 2014. Etter endt læretid og bestått fagprøve fikk han fast jobb på småskadeavdelingen.

Om jobben på småskadeavdelingen

«Jeg er svært fornøyd med jobben og den varierte hverdagen. I tillegg til ordinære skadejobber består arbeidet av ruteskift, kalibreringer av radar og sensorer, polering og bulkretting uten lakkering (også kjent som PDR). I tillegg har jeg tilegnet meg kunnskap om spotlakkering, noe som gjør at jeg kan utføre enklere lakkeringsjobber på egenhånd.»

Om å jobbe i Birger N. Haug

«Et svært godt arbeidsmiljø hvor det er god kultur for å samarbeide og bistå hverandre når en kollega trenger råd eller en hjelpende hånd. I tillegg har vi en ledelse som utfordrer oss og bidrar til vår personlige utvikling, slik at vi ikke går lei. Da ledelsen ga oss muligheten til å gå på kurs for å lære PDR var jeg ikke vond å be. Jeg innså raskt at dette var et eksempel på noen som er enkelt i teorien, og jeg har tilbragt utallige timer med trening på fritiden for å bli god. Denne kunnskapen gir meg mestringsfølelse samtidig som jeg har blitt en enda mer verdifull ressurs for Birger N Haug.»

 

Kunne du tenke deg å jobbe i Birger N. Haug? Følg med på ledige stillinger her.

Du kan også sende en åpen søknad til jobb@bnh.no

Footer