Norge har vært en pioner når det gjelder elektrisk mobilitet, og elbiler har blitt stadig mer populære de siste årene. Selv om moms på elbiler ble innført i 2023, er det fortsatt mange økonomiske fordeler ved å velge en elbil i 2023.
11-04-23

Økonomiske fordeler med elbil i Norge i 2023

Etter øking i strømpriser og innføring av moms på elbil i 2023, er det mange som spør seg selv om det fortsatt er mest lønnsomt å kjøre elbil. OFV sin årlige rapport går i dybden på prisøkingene - og også hvor mye du faktisk sparer på å kjøre elektrisk. "Årets rapport viser den største kostnadsøkningen vi noensinne har registrert fra et år til et annet" sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV. "Det er blitt adskillig dyrere å eie og bruke personbilen. De totale bilkostnadene øker merkbart." Likevel understreker rapporten at elbiler fortsatt er kostnadsvinnere sammenlignet med bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler.

Lavere driftskostnader

En av de mest åpenbare fordelene med elbiler er de lave driftskostnadene. Elektrisitet er betydelig billigere enn fossilt brensel, noe som betyr at du kan spare mye på drivstoffkostnader. I tillegg har elbiler færre bevegelige deler, noe som betyr at de generelt krever mindre vedlikehold og har lavere reparasjonskostnader enn bensin- og dieselbiler.

Røssevold forklarer: "Med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, har elbilen de laveste kostnadene i alle våre eksempler, fulgt av ladbar hybrid, diesel og bensinbiler." I ett av eksemplene i rapporten utgjør kostnadene per år for en elbil til 640 000 kroner, og med 15.000 km kjørelengde, 126.180 kroner årlig. Dette er hele 27.266 kroner lavere enn for en bensinbil.

Gunstigere forsikringspremier og økt andrehåndsverdi

Mange forsikringsselskaper i Norge tilbyr rabatterte premier for elbileiere, noe som gjør det billigere å forsikre en elbil sammenlignet med en tilsvarende bensin- eller dieselbil. Disse rabattene skyldes delvis at elbiler er ansett som mindre risikofylte og mer miljøvennlige. Elbiler blir stadig mer populære, og etterspørselen etter brukte elbiler er også økende. Dette betyr at elbiler generelt holder seg bedre i verdi over tid sammenlignet med fossildrevne biler, noe som kan være en fordel når du skal selge bilen.

Reduserte bompenge- og parkeringskostnader

Elbileiere nyter fortsatt reduserte bompengekostnader i Norge. Selv om rabatten har blitt redusert fra tidligere år, er det fortsatt betydelige besparelser å hente. Dette er spesielt nyttig for de som kjører mye i og rundt byer med bomringer. Elbileiere kan også fortsatt dra nytte av gratis eller rabattert parkering på offentlige parkeringsplasser i mange norske byer. Selv om noen kommuner har redusert fordelene, er det fortsatt besparelser å hente sammenlignet med å parkere en bensin- eller dieselbil.

Fordeler ved kjøp av elbil til bedrift

For bedrifter som kjøper elbiler til ansatte, er det også fordeler å hente. Elektriske firmabiler har en gunstigere beskatning sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Dette gjør det mer attraktivt for bedrifter å investere i elektriske biler som en del av deres bilpark, noe som igjen gir ansatte tilgang til mer miljøvennlige transportalternativer. Du kan også få ENOVA-støtte til innkjøp av lader til din elektriske varebil.

Mot en mer bærekraftig fremtid

Selv om det ikke er en direkte økonomisk fordel, er det verdt å nevne at elbiler bidrar til et grønnere og mer bærekraftig Norge. Elektrisiteten i Norge kommer hovedsakelig fra fornybare kilder som vannkraft, noe som betyr at elbiler har et betydelig lavere CO2-avtrykk enn bensin- og dieselbiler. Dette bidrar til å redusere Norges totale klimagassutslipp og støtter målet om å bli klimanøytralt innen 2050.

Selv om moms på elbiler ble innført i 2023, er det fortsatt mange økonomiske fordeler ved å velge en elektrisk bil i Norge. Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, gunstige forsikringspremier, reduserte bompengekostnader, gratis eller rabattert parkering, økt andrehåndsverdi og støtteordninger er bare noen av fordelene som gjør elbiler til et lønnsomt valg for norske bilkjøpere.

I lys av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) sin rapport «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2023», er det tydelig at elbiler fortsatt er kostnadseffektive sammenlignet med bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler, til tross for økte totale bilkostnader. Dette gjør elbiler til et attraktivt alternativ for både privatpersoner og bedrifter som ønsker å spare penger og redusere miljøpåvirkningen av bilkjøring.

Elbilteknologien utvikler seg raskt, og det forventes at rekkevidde, ladetider og infrastruktur vil forbedres i årene som kommer. Dette betyr at elbilenes konkurransekraft i det norske markedet trolig vil fortsette å øke, og at de økonomiske fordelene ved elbileierskap vil bli enda mer betydelige i fremtiden. Så selv om moms på elbiler kan ha redusert noen av de økonomiske fordelene ved elbilkjøp, er det fortsatt elbilen som er kostnadsvinnerne i 2023.