Bærekraft og samfunnsansvar

Våre kjerneverdier er kvalitet og omtanke. Omtanke ligger i hjertet av virksomheten vår fordi vi bryr oss om miljøet og menneskene rundt oss. Vi jobber for en bærekraftig utvikling ved å levere nullutslippsbiler, og ta godt vare på bilen i dens levetid.  

 

Nullutslippsbiler

Øke andel nullutslippsbiler på veiene våre

Gjenbruk

Reparasjon vs. skifte, og brukte deler

Avfallshåndtering

Sortering og reduksjon av avfall

Redusere forbruk

Redusere forbruk av energi, vann og materiell

Bærekraft

Som en av Norges største bilforhandlere vil vi ved å redusere negativ miljøpåvirkning bidra til en bærekraftig utvikling og spare miljøet for fremtidige generasjoner. Våre medarbeidere, ledere, eiere og samarbeidspartnere skal alltid ha bærekraftig utvikling som utgangspunkt for handlinger og beslutninger.

Våre prioriteringer
  • Øke andel nullutslippsbiler på veiene våre
  • Gjenbruk, reparasjon vs. skift, brukte deler  
  • Sortering og reduksjon av avfall  
  • Redusere forbruk av energi, vann og materiell  
  • Investere i solceller som bidrar til utslippsfri strøm
  • Leverandørkontroll
  • Miljøsertifisering (ISO14001)

Samfunnsansvar

Hos oss jobber vi for menneskerettigheter og organisasjonsfrihet, og mot alle former for diskriminering og korrupsjon. Vi støtter ideelle organisasjoner som bidrar til å gjøre en positiv forskjell, blant annet Plastpiratenes viktige arbeid med å få mennesker og hav på rett kjøl.
Les mer om Plastpiratenes arbeid

Tilrettelagt arbeid

Vi samarbeider med kommuner og tilbyr tilrettelagt arbeid for personer med bistandsbehov.

Sertifiseringer

Miljøledelse (ISO 14001) ISO Standarden bidrar til økt forståelse og høyt fokus på å opprettholde vår miljøprofil, både med tanke på lover og regler, men også med hensyn til våre kunder og leverandørers krav og forventninger. Kvalitetsledelse (ISO 9001) Hos Birger N. Haug er har vi sterkt fokus på fornøyde kunder og ansatte. Standarden bidrar til et aktivt arbeid for å møte våre kunders og ansattes krav og forventninger. Godkjente sertifikater kan lastes ned her:  Sertifikat Birger N Haug 14001 2021  Sertifikat Birger N Haug 9001 2021. Sertifiseringen omfatter ikke BNH Bilutleie og BNH Eiendom AS.