Vår historie

Til tidslinjen

Birger Norman Haug – en forkjemper for bedre kvalitet i bilbransjen

Vår historie starter i 1947 da Birger Norman Haug overtok et bilverksted på Bislett etter å ha sett en avisannonse. Han var en engasjert og aktiv type, som ved siden av interessen sin for biler drev med turn, roing og boksing. Først og fremst var Birger derimot brennende engasjert i bilbransjen, og han jobbet for å løfte kvaliteten i bransjen til et nytt nivå.

Les mer

Birger innså nemlig raskt at de etablerte forholdene i verkstedet hans kunne vært bedre. Det var blant annet dårlige leieforhold og lite struktur. Birger var svært opptatt av å få struktur på bransjen, og han engasjerte seg i foreningslivet – noe han kanskje var mer opptatt av enn å skape lønnsomhet i egen bedrift. Birger var ikke villig til å ta høy risiko og ikke en typisk gründer, men han var opptatt av at det skulle stilles høyere krav til kvalitet og at bilverksteder skulle få en standard å forholde seg til. Han mente også at bransjen trengte et bergingssystem. Gjennom sitt engasjement var Birger med på å jobbe frem Autorisasjonsloven, og han var en av pådriverne for at Falken ble etablert i 1949. ]

Drevet av samme familie siden 1947

Helt siden Birger kjøpte bilverkstedet på Bislett i 1947, har bedriften vært drevet av familien Haug. Både sønner og barnebarn av Birger har fått prøve seg i BNH. Dette er en familiebedrift, og det er kanskje det som gjør at vi bryr oss litt ekstra. Vi har hatt et brennende engasjement for bil i flere generasjoner.

Les mer

To av sønnene hans, Carl Einar og Petter, er begge aktive i bedriften den dag i dag – Carl Einar som styremedlem og Petter som teknisk direktør og daglig leder for avdelingen i Røyen. Petter hadde sin første sommerjobb som løpegutt på verkstedet og utdannet seg senere til å bli bilelektriker og mekaniker.

Carl Einar hadde allerede på 70-tallet store visjoner for BNH, og fikk tidlig være med på å påvirke bedriftens veivalg. Flere av Birgers barnebarn har også hatt forskjellige stillinger i bedriften, og barnebarnet Christoffer jobber i dag som teamleder på logistikk.

Alltid i bevegelse

Det kan være skummelt å se fremover og å tørre å ta et steg ut i det uvisse. Det syntes Birger også. Men markedet er alltid i bevegelse, selv om man selv velger å stå stille. Dette skjønte sønnen hans raskt.

Les mer

Carl Einar var mer villig til å ta risiko enn sin far. Dette førte tidlig til en kamp mellom far og sønn. Birger syntes for eksempel det var hinsides å skulle starte med bruktbiler. Han mente risikoen var for høy. Men etter kort tid forstod han at Carl Einar hadde rett. Vi må være villige til å ta risiko for å komme videre.

Eierne var tidlig opptatt av å putte penger tilbake i bedriften for videreutvikling, istedenfor å ta ut privat utbytte. De var også opptatt av å spre risikoen over flere forretningsområder. Vi har derfor ved flere anledninger turt å prøve noe nytt, å være først ut. Som da vi starter Outlet bruktbil, eller den satsingen vi har hatt på import og klargjøring. Her har vi vært en foregangsbedrift, og andre bedrifter har senere fulgt etter. Vi satset også tidlig på elbiler, fordi vi så at markedet beveget seg i den retningen. Styrken vår er at vi tør å være raskt ute og å kaste oss rundt. Vi er ikke redde for bevegelsen i markedet – vi ønsker å bevege oss med den.

Kort vei fra idé til beslutningstaker

Birger N. Haug er en familiebedrift, der de som tar beslutningene også har jobbet på gulvet. Her er det stor tillit og rom for å lufte ideer, noe som igjen gjør det enklere å gjennomføre endringer. Vi ønsker å ha en åpen, engasjert og fremoverlent kultur. Her skal alle føle seg inkludert, både kunder og ansatte. Vi er stolte over å ha bidratt med kvalitet og omtanke i 75 år.

Vår tidslinje

Kvalitet og omtanke fra 1947 til i dag

2022

I 2022 blir vi forhandler av elbilmerket BYD. Bilmerket selges ved avdelingene i Oslo, Asker og Bærum og på Gardermoen.

2022

Vårt nye bilvarehus på Rud i Bærum åpnet dørene i september. Bilvarehuset på tre etasjer rommer nye biler fra Nissan, Hyundai, MG og Subaru samt et stort utvalg bruktbil. Bygget har et topp moderne verksted med alle fasiliteter.

2020

Vi starter byggingen av vårt nye bilvarehus på Rud.

2020

Vi overleverer Nissan LEAF nr. 500.000 i verden til vår kunde.

2020

Vi overtar Aaby Auto. Fra 1. mars er det nye navnet Birger N. Haug Vøyenenga.

2019

Vi åpner det flotte bilvarehuset vårt på Gardermoen. som selger Hyundai, Subaru og tre nye merker i sortimentet vårt: Suzuki, Isuzu og Maxus. Her er også et av Norges største utvalg av brukte biler, både Premium (nyere bruktbil med garanti) og Outlet (eldre brukte biler)

2018

Vi åpner dørene til vår nyoppussede og flotte Nissan-butikk ved avdelingen vår i Oslo

2017

Vi blir forhandler av Hyundai. I dag har vi fire butikker som selger merket. (Bilde: Eva Henriette Næss-Tønder, daglig leder Birger N. Haug Oslo og Thomas Rosvold, Managing Director Hyundai)

2017

Vi lanserer, som første bilforhandler i Norge, nettbutikk for salg av bil. De første bestillingene av Nissan LEAF 40 kWt blir gjennomført i september

2016

Vi overtar Buskerud Bilsenter i Drammen. Fra 1. januar 2017 er det nye navnet Birger N. Haug Drammen.

2016

Vi åpner et nytt småskadesenter ved skadeanlegget vårt i Oslo.

2014

Vi starter byggingen av et nytt klargjøringsanlegg på Follestad i Røyken (Johan Follestadvei 15). Anlegget blir åpnet i 2015/2016. Her blir nye og brukte biler klargjort før de distribueres videre til avdelingene for salg. Her er også salg av brukte biler og eget fotostudio.

2013

Vi blir miljøsertifisert.

2011

Servicesenteret åpner med brask og bram på Lillestrøm.

2010

Vi starter byggingen av nytt skadesenter ved avdeling Oslo. Skadesenteret åpner i 2011 og blir utvidet i 2014/15.

2009

Vi åpner den nåværende Nissan- og Subaru-bilforretningen vår i Haraldrudveien 9 i Oslo. Denne er Nordens største.

2008

Vi åpner ny avdeling på Follo i nye lokaler med salg og service av Nissan, Subaru og Renault.

2006

Vi utvider ytterligere ved å ta over bilforretningen på Romerike fra Nissan Norge.

2001

Vi overtar Subaru på Skøyen fra Aero Auto og Nissan Skøyen fra Nissan Norge.

1999

Vi overtar salget av Subaru fra Subaru Norges detaljavdeling og flytter denne til Ensjø. Samme året etablerer vi nytt skade- og lakksenter i Oslo.

1996

Vi etablerer nok en avdeling i Oslo. De gamle lokalene til Levahn Lokomotivfabrikk blir totalrenovert og bygget om til bilskadesenter og bilforretning.

1995

Vi blir, som en av de første bilforretningene i Norge, ISO-sertifisert. Siden den gang har vi blitt re-sertifisert hvert tredje år.

1992

Vi starter  bilskadereparasjon på Rud og bygger nytt anlegg på Nesbru, der eiendomsselskapet vårt holder til i dag.

1992

Vi flytter fra Bislett til Ensjø etter å ha overtatt lokalene til Jan-Sun Motor på Skøyen.

1987

Vi mottar ærespris for høyeste markedsandel i Nissan.

1987

Vi åpner på Rud i Bærum.

1985

Carl Einar Haug foran butikken på Rud sammen med representanter fra Nissan Norge og Nissan-fabrikken i Japan.

1985

Birger mottar æresmedlemsskap og hederspris fra Norges Bilbransjeforbund

1983

Vi utvider og etablerer bilforretning med salg av Datsun/Nissan i Asker.

1960

Julebord for alle ansatte i 1960.

(Bilde: Birger Norman Haug i midten foran).

1956

Vi er med på å etablere Viking Redningstjeneste og forblir landets ledende Vikingoperatør til salget av Viking i 2009. Birger N. Haugs bilbergingsfirma het Viking Veitjeneste AS og hadde avdelinger på Nesbru og Majorstua.
(Bilde: Petter N. Haug, daglig leder. Bildet er tatt på midten av 90-tallet).

1947

Vi, Birger N. Haug AS, blir etablert med verksted på Bislett i Oslo.

(Bilde: Birger Norman Haug)