Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Elektrisk varebil - er det noe å spare?

Elektrisk varebil Nissan eNV200

Er det noe å spare på å bytte til elektrisk varebil?

Svaret er ja! Det er mye penger å spare ved å tenke nytt og gå over til en elektrisk varebil dersom kjøremønster og strekning tillater det. Pr. i dag er det mange incentiver fra Staten ved bruk av elbil. Tar man med besparelsen på forbruk av drivstoff, blir totalen meget hyggelig for deg og din bedrift. En elbil gir deg besparelser på følgende områder:

  • Drivstoff
  • Bompassering
  • Årsavgift
  • Service
  • Parkering
  • Forsikring

I tillegg er det, slik reglene er i dag, 40 % firmabilbeskatning. Det vil si at du halverer kostnaden med en elbil som firmabil.

Under vises en enkel modell med potensiell besparelse pr år. Den er basert på 230 arbeidsdager, forbruk dieselbil på 0,9l pr mil i snitt og dieselpris på 13,5,- pr liter. Det er rushtidsavgiften på dieselbiler i Oslo som er utgangspunktet for bompengesatsene.

MERK at forsikring, årsavgift og service gir deg en besparelse på toppen av det som fremgår av tabellen. I snitt utgjør dette ca 6.500,- i tillegg (årlig). I tillegg vil man også kunne spare på parkering i mange kommuner.

Forbruk strøm må trekkes fra besparelsen.

KM PR ÅR
DRIVS­TOFFBOM X1
BOM X2
16.00019.400,-32.970,-46.540,-
20.00024.300,-37.870,-51.440,-
25.00030.375,-43.954,-57.515,-
30.00036.450,-50.020,-63.590,-
*Det er mange variabler og modellen er veiledende.

Vurderer du å gå til anskaffelse av elektrisk varebil til ditt firma? Ta gjerne kontakt med en av våre bedriftsavdelinger.

Footer