Birger N. Haug ansetter ny daglig leder for bil detalj-virksomheten og tidligere daglig leder i Birger N. Haug blir konsernsjef med ansvar for de tre forretningsområdene gruppen er involvert i: bildetalj, bilimport og eiendom.
01-07-21

Endringer i toppledelsen

Digitalt og grønt skifte krever endringer

Carl-Einar Haug peker på endringsprosessene: det digitale og grønne skifte sammen med endringer fra forhandlerkontakter til agentavtaler er krevende om vi skal klare forsvarlig drift. Med ansvar for ca. 400 medarbeidere må vi stadig endre oss raskere for å klare å skape overlevelse.
Han legger heller ikke skjul på at norsk lønns- og kostnadsnivå er utfordrende, da produsentene ikke skiller mellom Norge og andre land i Europa. Planen om at detalj-virksomheten må bli en del av noe større, gjerne inn med utenlandske eiere, tvinger seg frem.

Vidar Eriksen blir ny administrerende direktør

Som leder av bilforhandlervirksomheten har vi ansatt Vidar Eriksen. Med mange bilmerker som Hyundai, Nissan, MG, Subaru, Maxus, Isuzu og Seres, og en forventet omsetning på ca. 3 mrd. i detaljleddet, vil det kreve riktig infrastruktur, og gode «just in time»-løsninger.

Vidar er siviløkonom og Master of Business Administration, 52 år, og kommer fra stillingen som adm. direktør i Z Event, en stilling han har hatt i 2 år. Vidar har ca. 25 års erfaring fra bilbransjen, senest som adm. direktør i Volkswagen Møller Bilfinans. Og før det var han i 10 år leder av Audi, Harald A. Møller AS. Vidar har også vært i styret i bildelingselskapet Hyre siden oppstarten. Jeg gleder meg til å bli kjent med menneskene og produktene i Birger N. Haug, og opplever selskapet om innovativt med stort potensiale for fremtiden, sier Vidar.

Carl-Einar Haug sier at han er meget godt fornøyd med ansettelsen av Vidar som leder av bilforhandlervirksomheten og etterfølger til Lars på dette området. Vi tror at Vidar vil bidra meget godt i omstillingsprosessen som nå skjer i bildetalj, og utviklingen av vår virksomhet fremover, sier han. Stillingsskiftene vil skje i 3. kvartal i år.

Endringer i ledelsen med Vidar Eriksen som ny adm.dir.

Påtroppende adm. dir. Vidar Eriksen

Lars Borger Hansen inn i stillingen som konsernsjef

Den nye konsernsjefen er Lars Borger Hansen. Lars er utdannet økonom og Master of Business Administration, 48 år og kommer fra stillingen som adm. direktør i Birger N. Haug AS, gruppens bilforhandlervirksomhet. Lars har hatt denne stillingen i 3 ½ år, og var før dette medlem av styret hos Birger N. Haug. Jeg ser frem til større oppgaver og nye utfordringer i en organisasjon hvor jeg stortrives, sier Lars. Konsernets hovedeier, Carl-Einar Haug, sier at det var et naturlig valg å tilby Lars stillingen som konsernsjef.

Det vil også medføre styrearbeid i importselskapene Norwegian Mobility Group AS og Autoindustri AS som eies 50/50 med Gill gruppen. Det forventes her en omsetning på ca. 2,5 mrd. i 2022. Vi kjenner Lars godt gjennom 9 års samarbeid, og ledelsen av forhandlervirksomheten har vært meget bra. Vi mener at Lars er den rette personen til å være med på å utvikle gruppens virksomhet videre, sier han.

Lars Borger Hansen, Birger N. Haug

Lars Borger Hansen blir ny konsernsjef