Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Forsikring

Forsikring ved skade
En større skade på bilen kan fort bli kostbart. Spørsmålet som ofte kommer opp er om det er du eller forsikringsselskapet som skal betale.

Forsikring eller betale reparasjonen selv?

Mange lurer på om det er mer lønnsomt å reparere skaden selv når uhellet først er ute eller om man skal benytte forsikring. De aller minste selvforskyldte skadene kan i noen tilfeller lønne seg å betale selv. Ved alle andre skader anbefaler vi at man kontakter sitt eget forsikringsselskap og melder inn skaden. I tilfeller der man har en motpart i skadesaken, anbefaler vi alltid å melde inn skaden, uansett størrelse. Dersom det i ettertid av reparasjonen viser seg at reparasjonssummen ble lavere enn forventet, er det fremdeles fullt mulig å betale ut hele skaden selv og unngå eventuelt bonustap på forsikringen.

Har du fått en mindre skade på bilen? Vårt eget småskadekonsept hjelper deg med reparasjonen.

Gå til småskade

Footer