Da corona-pandemien slo til i mars ble bilbransjen, som så mange andre, hardt rammet. Birger N. Haug mottok i den forbindelse 1,9 millioner kroner i kontantstøtte fra staten. Styret har nå valgt å betale pengene tilbake.
06-08-20

Gir tilbake corona-tilskudd på 1,9 millioner - andre sliter mer enn oss

Gir tilbake corona-tilskudd

Med bakgrunn i at Birger N. Haug vil gå i overskudd til tross for en svært vanskelig tid har styret besluttet at vi gir tilbake corona-tilskudd på 1,9 millioner kroner til staten. Pengene ble utbetalt som kontantstøtte for mars måned.

–Kontantstøtten var ment for dem som virkelig fikk store økonomiske problemer etter at pandemien slo til. Slik var det også for oss i starten, men vi har klart å gjøre endringer og innføre tiltak slik at utviklingen vår har blitt snudd positivt, sier hovedeier i Birger N. Haug, Carl-Einar Haug.  Det føles derfor mest riktig at pengene kommer andre, som har store problemer, til gode, sier Haug.

Kraftig økonomisk rammet av corona

I første halvår 2020 så det meget mørkt ut for bilbransjen i Norge. Da corona-pandemien slo til i mars, stoppet det meste av aktivitet helt opp. Birger N. Haug ble rammet like kraftig som de fleste andre. Mange valgte å avbestille verkstedtimer og planlagte kjøp av bil ble satt på vent. Dette førte til permitteringer og kostnadsreduksjoner. Resultatprognoser som ble utarbeidet på det tidspunktet viste at selskapet i 2020 ville få et betydelig underskudd.

Carl-Einar Haug

Carl-Einar Haug er hovedeier i Birger N. Haug

1,9 millioner i kontantstøtte

Omsetningsbortfallet var så stort i mars måned at Birger N. Haug fikk utbetalt kontantstøtte fra staten på 1,9 mill. kr. Utviklingen frem mot sommeren ble bedre enn forventet, og resultatene er nå positive og betydelig bedre enn den negative prognosen for året.  Slik det ser ut nå, vil selskapet – situasjonen tatt i betraktning – få et tilfredsstillende årsresultat. Dessverre langt etter opprinnelig budsjett, men det blir overskudd.

Les saken på TV2.no og nrk.no

Mer om Birger N. Haug