Nissan Veihjelp er laget for å sikre at du alltid er i trygge hender dersom det skulle skje noe med din Nissan.
03-10-17

Nissan veihjelp

Hva inngår i Nissan veihjelp?

 • 24-timersveihjelp, 365 dager i året, på ditt eget språk
 • Alternativ transport
 • Overnatting
 • Leiebil/erstatningsbil
 • Tauing av bilen
 • Videre reise, du kan fortsette din ferd uten unødvendig stopp
 • Assistanse ved mekanisk havari
 • Assistanse ved f.eks punktering, tom for drivstoff eller hvis du har låst deg ute

Hovedtjeneste

Hovedtjenesten i Nissan Veihjelp inkluderer reparasjon på stedet og/eller tauing til nærmeste Nissan-forhandler. Hvis kjøretøyet har vært innblandet i en ulykke eller dersom det har vært tauet til Nissan-forhandleren på hjemstedet, tilbys kun Hovedtjeneste.

Tilleggstjeneste

Dersom årsaken til hendelsen er garantiberettiget havari som ikke kan repareres av den forhandleren der bilen ble tauet inn samme dag, og dette ikke er Nissan-forhandleren på hjemstedet, er du berettiget til Nissan Veihjelp tilleggstjeneste.

Dersom bilen kan repareres i løpet av tre arbeidsdager, hjelper Nissan deg på en av følgende måter:

 • Fri overnatting på hotell
  Nissan Veihjelp tilbyr fri hotellovernatting i ventetiden for fører og passasjerer. Hotellet er 3-stjerners eller tilsvarende, inkludert frokost.
 • Alternativ transport
  Transport hjem og retur for å hente bilen din. Nissan Veihjelp ordner med transport for sjåføren og passasjerene hjem i taxi for reiser på inntil 50km, togbillett på første klasse hvis tilfellet finner sted mer enn 50 km hjemmefra, eller flybillett på økonomiklasse hvis tilfellet finner sted mer enn 1000 km hjemmefra Retur for å hente den reparerte bilen innvilges kun for føreren ved bruk av samme type transport.
 • Erstatningsbil
  Erstatningsbilen for å fortsette reisen, er en leiebil av tilsvarende klasse som kundens egen bil.

Dersom kjøretøyet ikke kan repareres og gjøres tilgjengelig innen tre arbeidsdager, vil kjøretøyet og dets passasjerer bli transportert hjem eller til hjemstedets forhandler.

Hvordan få Nissan Pan Europe veihjelp?

Dersom det inntreffer omstendigheter som du mener omfattes av Nissan Veihjelp og du ønsker å benytte denne servicen, kan du ringe grønt nummer 66 98 39 27..

Ha alltid nødnummeret (grønt nummer) lett tilgjengelig.

Vennligst hold følgende informasjon klar til den som svarer hos Nissan Veihjelp:

 • Kjøretøyets registreringsnummer (se vognkort)
 • Kjøretøyets modellbetegnelse og understellsnummer (se vognkort)
 • Dato for førstegangs registrering av kjøretøyet (se vognkort)
 • Hva som er problemet og hvor du befinner deg
 • Navnet på forhandleren som solgte deg bilen (se Service-/Garantihefte)
 • Ditt navn og telefonnummer.

Begrensninger i Nissan veihjelp

Nissan Veihjelp dekker og/eller betaler bare for service utført eller godkjent av den som yter veihjelpen. Hendelser som oppstår ved deltakelse i konkurranser, rally og billøp dekkes ikke. Den som yter servicen har rett til å avbryte servicen dersom hendelsen skyldes overlagt handling eller utpreget mangel på aktsomhet fra fører eller passasjerer. Nissan Veihjelp dekker ikke kostnader som kunden normalt ville dekket selv ved reise, som f.eks drivstoff, forsikringer, tollavgifter, parkeringsavgifter, måltider osv. Hotellopphold, transport hjem og retur, samt leiebil avhenger av tilgjengelige ressurser og omfattes av lokale forskrifter. Nissan Veihjelp er ikke ansvarlig for feil eller uhell under utførelse av sine forpliktelser som skyldes utenforliggende omstendigheter (force majeure).

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med din lokale Birger N. Haug-avdeling.