Utfører du service på din Nissan, Subaru eller Hyundai hos Birger N. Haug, er din garanti vårt ansvar.
03-10-17

Garanti

Nissan

Nybilgaranti  5 år/100.000 km garanti (det som måtte inntreffe først)*.

Garantiperioden på Nissan er på hele 5 år/100.000 km  og gjelder for defekter som skyldes fabrikkasjonsfeil.

For at bilen skal være dekket av denne garantien må den være kjøpt hos en norsk Nissan-forhandler og førstegangsregistrert i Norge etter 1.1.2011. Det må være utført service i henhold til Nissans service- og vedlikeholdsprogram for at garantien skal gjelde.
Fri Nissan veihjelp er inkludert ved driftsstans i bilens garantiperiode.

Lakk- og rustgaranti:
Din Nissan er også beskyttet av 3-års lakkgaranti og 12-års rustgaranti. Se forøvrig garanti- og serviceheftet for fulle vilkår for garantien.

*Nissan varebiler har 5 år/160 000 km garanti (unntatt e-NV200)

Nissan elektriske biler har en garanti på 5 år eller 100 000 km, bortsett fra Nissan LEAF med 30 kWt batteri som har 8 år eller 160 000 km garanti mot kapasitetstap på mer enn 3 av 12 streker på måleinstrumentet i perioden.

Subaru

Nybilgaranti 5 år/100.000 km garanti (det som måtte inntreffe først)*.

Lakkgaranti:
3 års garanti gis mot overflatekorrosjon og lakkskader som er forårsaket av material- og /eller produksjonsfeil.

Garanti mot gjennomrusting:
12 års garanti mot uforutsett gjennomrusting på bilens karosseriflater dersom dette skyldes material-/eller produksjonsfeil.

Det kreves at de vanlige vedlikeholdsintervallene overholdes og at det i forbindelse med disse tas en karosseriinspeksjon minimum en gang i året.Det gjøres oppmerksom på at Subaru-modeller av eldre årgang enn 2004, har 6 års garanti mot gjennomrusting.

Hyundai

Nybilgaranti 5 år uten kilometerbegrensning.

Nybilgarantien dekker feil og mangler som kan tilbakeføres til produksjonsfeil eller feil ved produksjonsmaterialer. Garantien gjelder alle 2014 årsmodeller eller nyere Hyundai personbiler importert av Hyundai Motor Norway NUF og som er registrert etter 1. juli 2014.

Garanti på driftsbatteri til IONIQ Electric og IONIQ hybrid: 8 år/200 000 km (det som måtte inntreffe først).

Garanti mot gjennomrustning:
15 års garanti mot gjennomrustning. Gjelder for bileiere som velger å kjøpe Mercasol utvidede behandlingsprogram.

Garanti på originale merkedeler:
Hyundai gir fem års garanti på originale deler eller tilbehør, når de er montert eller skiftet hos en autorisert Hyundai-forhandler.

Veihjelp:
To års veiassistanse ved driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Gjelder fra 1. gangs registreringsdato når du kjøper en ny Hyundai.

Les mer om Hyundais bilgaranti.

 

Nissan og Subaru gir omfattende garantier såfremt bilen er importert av Nissan Nordic Europe eller Subaru Norge og levert av en godkjent Nissan- eller Subaru-forhandler. Garantien følger bilen dersom bilen skifter eier i garantitiden.

Forbrukerkjøpsloven gir rett til reklamasjon i følge lovens lengste frist som er 5 år for forbrukerkjøp.
Garantien gjelder ikke forbruksdeler.
Eier/bruker av bilen plikter å vedlikeholde bilen etter serviceintervallene som er angitt i service- og garantiheftet.