Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Yter raskere service til kundene med egen transport av biler

Egne biler for transport
For å sikre rask og effektiv transport av biler mellom avdelingene har Birger N. Haug gått til anskaffelse av egne biler med transportkapasitet.

Transport i egen regi

For å sikre nødvendig prioritet og fleksibilitet i transporten av biler mellom avdelingene har Birger N. Haug gått til anskaffelse av to biler med transportkapasitet. Den ene bilen kan transportere fem biler mens en mindre variant har kapasitet til to biler.

Sentralanlegg for klargjøring og skade

Birger N. Haug åpnet i 2016 et stort klargjøringsanlegg i Røyken hvor alle biler i Birger N. Haug-systemet gjennomgår kosmetisk og teknisk klargjøring før bilen sendes ut til kunden.

I Oslo ligger dessuten anlegget for skadereparasjoner samt den topp moderne avdelingen for småskade, som også åpnet i 2016. De to sentralanleggene i Røyken og Oslo skal yte service til alle de seks avdelingene til Birger N. Haug, som i dag fordeler seg i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud. For at dette skal fungere godt er man avhengige av supereffektiv transport mellom avdelingene.

Sikrer nødvendig prioritet og fleksibilitet

Birger N. Haug har tidligere hatt egen transportvirksomhet og var frem til 2009  en av Norges største selskap innen bilredning og transport, nemlig Viking veitjeneste AS. Etter at selskapet solgte ut denne virksomheten er det benyttet eksterne selskaper til transport av biler.  –Vi har vokst og er etablert over et større  geografisk område nå enn tidligere. For  å sikre effektivitet og at alt kommer inn og ut til riktig tid er det viktig å sikre oss nødvendig prioritet og fleksibilitet. Det gjør vi best ved å ta transportvirksomheten tilbake i egen regi, sier teknisk direktør i Birger N. Haug, Petter N. Haug.

1000 biler per måned

Foreløpig har Birger N. Haug gått til anskaffelse av to biler med transportkapasitet men planlegger allerede en utvidelse. –Med et behov for mellom 700 og 1000 biler per måned vil det være aktuelt å anskaffe flere transportbiler på sikt, sier Haug. Oppstarten av egen transportavdeling har så langt ført til to ekstra årsverk i selskapet.

Raskere service til kundene

Ved å ta tilbake transportvirksomheten til eget hus står vi bedre rustet til å yte enda raskere service for kundene våre. –Vi kan raskere levere nye og brukte biler og behandlingstiden ved skadereparasjoner vil være kortere, noe som er svært viktig for oss, avslutter Petter N. Haug.

 

Footer